η-εταιρεία

Πανελλήνια Συνεταιριστική Φαρμακοποιών

Ιδρύθηκε το 1997 και ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα στον χώρο των παραφαρμακευτικών προϊόντων το Μάρτιο του 1998.

Σκοπός της ίδρυσης της ΠΑΝΣΥΦΑ, ο συντονισμός της δυναμικής αγορών όλων των συνεταιρισμένων φαρμακαποθηκών της ελληνικής επικράτειας και η προμήθεια τους με παραφαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Δημιουργεί οικονομίες κλίμακας όσον αφορά την εμπορία-αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων, για τις συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες, τα συνεταιρισμένα φαρμακεία αλλά και τις συνεργαζόμενες εταιρείες.

Στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρείας και διεύρυνσης του επιχειρηματικού της πλάνου, δημιουργήθηκαν 2 νέα τμήματα τα οποία διευρύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις συνεργαζόμενες εταιρείες μας και λειτουργούν υποστηρικτικά προς τις συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες.

  • 3PL (Logistics) αποθήκευση και διανομή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.
  • Sales & Promotion Services υπηρεσίες προώθησης προϊόντων για τους συνεργάτες μας.
Για να δείτε τον Ισολογισμό του έτους 2013 κάντε κλικ εδώ
Για να δείτε τον Ισολογισμό του έτους 2012 κάντε κλικ εδώ
Για να δείτε την πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων κάντε κλικ εδώ